Vladimír Krásný

Naka Lardys · Skad Rayla · Skand Rayla · V. K. Fair pseudonymy

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Vladimír Krásný se narodil 8. října 1946 ve Zlíně-Kudlově. V Rousíně se vyučil truhlářem a v Bystřici pod Hostýnem absolvoval Střední průmyslovou školu dřevařskou. V letech 1973 - 1987 žil v západočeském Stodě a potom v Rokycanech. Později se vrátil do rodného kraje.
I Krásného vztah k literatuře se projevil již v dětství. Jako patnáctiletý chlapec se pokoušel o tvorbu veršů a písňových textů. V roce 1966 mu vycházejí v Mladé frontě první povídky a verše. Ukázky z jeho tvorby se objevují i v kroměřížském almanachu Modré obzory (1968). V době výkonu základní vojenské služby Krásný oslovuje Františka Hrubína, jenž mu vyjádřil sympatie: "Vaše verše se mi velmi líbí: jsou prosté a úsporné ve výrazu..." Zanedlouho se v časopise Československý voják objevují Krásného básně i povídky a následuje dvacetiletá spolupráce s časopisem. Krásný publikuje také v Tvorbě, Literárním měsíčníku, plzeňské Pravdě, Mladém světě, Zemědělských novinách, Práci a pro děti v Ohníčku a Mateřídoušce.
Krásného básnické sbírky Prstýnky z pouti (1985) a Prosté nazývání (1989) vydalo Západočeské nakladatelství v Plzni. Spisovatel publikoval také pod pseudonymy Skand Rayla (Jezdci nebeských plání, vydavatelství Ivo Železný, 1993) a Naka Lardys (Jezdec od Rychlé řeky, Olympia, 1996). Od roku 1997 spolupracuje s vydavatelstvím Ivo Železný pravidelně. V edici Rodokaps tak vyšly tituly: Muž proti muži, Neznámý přítel, Dlouhé cesty mužů, Útěk z oprátky, Údolí mrtvých, Žádný důvod pro návrat.
V edici Stopy hrůzy nakladatelství Signet vyšly Krásnému prózy Tajemný přízrak a I duchové se mohou mýlit, obě pod pseudonymem V. K. Fair.
Není bez zajímavosti Krásného dílčí zásluha na objevení bulharského básníka Ljubomira Christova pro českého čtenáře. Krásný přeložil několik Christovových básní.
Vladimír Krásný je znám také jako autor textů populární a dechové hudby. V Československém rozhlase v Plzni se podílel na natáčení přibližně dvou desítek nahrávek a polka Celý kraj zpívá byla znělkou rozhlasového pořadu Blahopřejeme písničkou. V oblasti populární hudby spolupracoval Krásný například s Pavlem Bartoněm, Leškem Semelkou, Tomášem Perglem, Alenou Tichou, Vladimírem Rukavičkou, Zdeňkem Němečkem, Karlem Cónem, Jaroslavem Špronglem, Jindřichem Pacolou, Lubomírem Veteškou, Karlem Horkým, Stanislavem Hložkem, Josefem Prokešem, Josefem Novotným nebo Vladimírem Koudelkou; z hudebních skupin zmiňme Sejf, Stopy, DoaRock, Vejce a Vizír.
Vladimír Krásný je členem Obce spisovatelů.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři: