Vladimír Kafka

česká, 1937 - 1970

Nahrávám...

Životopis

* 23. 2. 1937 Praha
† 19. 10. 1970 Praha

nakladatelský redaktor, překladatel z němčiny a básník

Po maturitě (1950) na gymnáziu v Praze studoval 1950-56 češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; absolvoval diplomovou prací F. X. Šalda a německá literatura. Od 1956 byl zaměstnán v nakladatelství Mladá fronta, první rok jako korektor, 1957 přešel na místo odpovědného redaktora pro německou a francouzskou literaturu. Napsal řadu zasvěcených studií o německé literatuře, zejména o německém literárním expresionismu (o Gottfriedu Bennovi nebo Georgu Traklovi). Byl rovněž autorem mnoha doslovů k vydání děl německých spisovatelů a poznámek o autorech. Svou překladatelskou činností soustavně zpřístupňoval českému čtenářskému publiku moderní německou literaturu, především Franze Kafku, Heinricha Bölla a Güntera Grasse; řada jeho překladů se dočkala nových vydání v 90. letech. Okrajově překládal z francouzštiny. Otec František Kafka (1909-1991) byl překladatelem z němčiny.

Zdroj životopisu: http://www.szcpv.org/04/prekSTB.html