Vít Smrčka

česká, 1957

Nahrávám...

Životopis

PhDr., Mgr. Vít Smrčka CSc. , novinář a etnograf, vystudoval Fakultu žurnalistiky UK a etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě UK. Absolvoval bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedle svého hlavního novinářského povolání se intenzivně věnuje etnografii, zejména terénnímu výzkumu lidové kultury. V kandidátské práci se zabýval dějinami Národopisné společnosti v období 1918 až 1938. Při národopisném výzkumu v oblasti Povltaví se také společně s bratrem zaměřil na život plavců a jim blízkých řemesel a živností.

Zdroj životopisu: kniha: Na staré řece

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
George Gamow

1904 - 1968