Koupit knihy

Viktor Mišuth

slovenská, 1959


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 19.2.1959 v Sobranciach. Po maturite na miestnom gymnáziu študoval na VŠP Nitra, mechanizačná fakulta. Po vstupe do rehole redemtoristov v r. 1991 študoval dva roky filozofiu v Krakove a štyri roky teológiu na Teologickom inštitúte Alojziánum v Bratislave. V rámci prípravy na ľudové misie absolvoval tirocinium v Ľubine (Poľsko). Od 1.7.2007 je duchovným správcom sestier uršulínok v Suchej nad Parnou.
Z jeho prekladateľskej činnosti vyšli knihy od Boleslava Slotu a spol.: Svetlá pre biednych (2003), Stanislava Stanczyka: Pred prichodom Miriam (2008), Sv. Alfonza de Liquoriho: Praktický sprievodca spovedníka (2012).
Z jeho autorských diel, ktoré sú zamerané na históriu je to bedeker Staré Hory (2006), Staré Hory - farnosť Návštevy Panny Márie (2008), Z dejín farnosti Suchá nad Parnou (2012), Zvončín (2013), Dolné Orešany (2013), Dejiny farnosti Sobrance (2013).(zdroj životopisu: Kniha Dejiny farnosti Sobrance (978-80-7163-916-7))

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015