Viktor Böhnel

Will Mac Khiboney · Larry Red Weald · C. W. Dickson pseudonymy

česká, 1910 - 1941

Nahrávám...

Životopis

Syn spisovatele M. B. Böhnela. Začal studovat univerzitu, ale pro bohémský život se rozešel se studiem i s rodinou. Zemřel za okupace na tzv. rychlé souchotiny. Psal westerny a dobrodružné romány pro nakladatelství Ladislav Janů a pro sešitové edice. Ve spolupráci se svou družkou měl být také autorem dívčích románů. Zavedl pseudonym Will Mac Khiboney a získal pro něj dva další autory - Josefa Humla (1921-1965) a Leopolda Sekeru (*1920).

Zdroj životopisu: uživatel tenax

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968