Koupit knihy

Viera Szathmáry-Vlčková

slovenská, 1900 - 1966


Nahrávám...

Životopis

Viera SZATMÁRYOVÁ-VLČKOVÁ, otec → Jaroslav Vlček. R. 1911 – 19 študovala na gymnáziu, 1919 – 23 literárnu históriu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1923 – 25 a 1928 – 31 žila v Prahe, 1925 – 28 s manželom-diplomatom v Paríži, 1931 – 33 v Belehrade, 1934 – 36 vo Viedni, 1936 – 39 v Berlíne, od marca do septembra 1939 vo Varšave, 1939 – 40 v Paríži, 1940 – 45 s čs. emigráciou v Londýne, od mája do decembra 1945 v Oslo, 1945 – 48 v Prahe, 1948 – 66 v Bratislave, kde bola lektorkou anglickej literatúry vo Vydavateľstve Pravda a Tatran. Vydala básnickú zbierku Ulice života (1930), intímnu a reflexívnu lyriku i krátke prozaické útvary uverejňovala v Slov. pohľadoch, Živene, Eláne a i. Poéziu publikovala v slovenčine i češtine. Autorka zbierok Praze (1941) a Za domovinou (1946). Výber z jej poézie vyšiel pod názvom Verše (1960). Spracovala memoárovú knihu Putování za svobodou (1946). Prekladala literárne a filozofické štúdie z francúzštiny do češtiny, neskôr beletriu z francúzskej a americkej literatúry. Po smrti otca J. Vlčka pripravila 2., rozšírene vydanie jeho Dějin české literatury (1931) a zostavila výber z jeho článkov Malá rukoväť literárno-historická (1932), v rkp. zanechala spomienkovú prácu Jaroslav Vlček v rodine. Do slovenčiny z angličtiny preložila diela H. Fasta, Th. Dreisera, S. Lewisa, J. Londona, D. Defoea, J. Swifta, Ch. Dickensa, W. Scotta a i.; prekladala aj z francúzštiny (R. Descartes, A. Maurois, P. H. D. Holbach a i.).(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk/autor/viera-szatmaryova-vlckova/zivotopis-autora)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.