Koupit knihy

Viera Pawliková-Vilhanová

slovenská, 1944 - 2019


Nahrávám...

Životopis

Bola slovenská orientalistka, afrikanistka a historička. Po ukončení štúdia afrikanistiky a angličtiny na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe roku 1966 začala pracovať v Kabinete orientalistiky SAV ako priekopníčka afrikanistiky na Slovensku a prvá slovenská afrikanistka.

Zaujímali ju hlavné trendy a špecifické smery vývoja afrického historického, kultúrneho a spoločenského myslenia v súvislosti s pôsobením kresťanských misií v Afrike a pokračujúcim impaktom európskej kultúry a civilizácie, kresťanstva a islamu na Afriku. V súvislosti so vznikom moderných afrických literatúr v afrických jazykoch ju zaujímal aj jazykový problém moderných afrických literatúr, biblické preklady prvých kresťanských misionárov, ktoré významne ovplyvnili vznik moderných afrických literatúr, ďalej tiež prínos kresťanských misionárov k rozvoju afrických jazykov a literatúr a k formovaniu jazykovej politiky koloniálnych mocností.(zdroj životopisu: https://www.sav.sk/index.php?d...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.