Věra Stiborová

česká, 1926 - 2018

Nahrávám...

Životopis

Narodila se v Písku; studovala užité umění a jejím koníčkem byla a je hudba. Z výtvarného umění přenesla do své literární práce barevné prvky, z hudby pak melodičnost a rytmus. První literární práce publikovala v Lidových novinách, v nichž působila jako redaktorka. Pak pracovala v zahraničním oddělení deníku Práce, kde překládala z němčiny, angličtiny a ruštiny a v oddělení literárním psala fejetony a povídky. V roce 1969 ji postihl zákaz publikování, který trval až do listopadu 1989. V tomto dvacetiletí vystřídala zaměstnání zahradnické dělnice a prodavačky gramofonových desek. Stopy této zkušenosti lze zachytit v novele Den dam.

Zdroj životopisu: Encyklopedie Osobnosti česko

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996