Věra Ptáčková

česká, 1933

Nahrávám...

Životopis

* 6.11. 1933 Ostrava
1951 Maturita na reálném gymnáziu v Ostravě – Přívoze.
1956 Absolventka dějin umění a klasické archeologie FFUJEP (dnes Masarykova univerzita) v Brně.
1967 doktorát z dějin umění a divadelní vědy
1959 - 1995 Divadelní ústav, scénografický odbor
1979 Angažována na katedře scénografie DAMU doc. A. Pražákem jako externí pedagog; po měsíci z politických důvodů úvazek zrušen.
1990 - 2000 Externí pedagog na JAMU, 1995 docentura tamtéž.
Od roku 1996 externí pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla, DAMU. Téma: zprvu česká scénografie XX. Století, posléze s krátkým historickým rozšířením od barokní scénografie přes 19. století a s úvodem, který má upozornit jednak na specifičnost oboru, jednak na jeho měnící se funkci v celku dramatického díla. Smyslem (ne vždy se to daří) není pasivní znalost historie jako nutná součást vzdělání, ale její praktické uplatnění, možnosti aktualizace. Orientace v dějinách scénografie měla by pro posluchače znamenat osvojení si nástrojů, kterými vládli jejich slavní kolegové v minulosti a upevnění vlastního povědomí o tvarovém bohatství a možnostech scénografie. Jako srovnávací materiál jsou tu i dějiny evropské scénografie. Látka, která je ve dvou semestrech těžko k zvládnutí, spíš jako inspirace (pokud je toho pedagog nějakým zázrakem schopen) než jako klasická výuka.
Přednášky na Palackého univerzitě v Olomouci, katedra teorie a dějin dramatického umění.

Zdroj životopisu: www.damu.cz