Koupit knihy

Václav Sádlo

česká, 1949


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Václav Sádlo

* 14. 1. 1949 Písek
Václav Sádlo

Vystudoval češtinu a historii na pedagogické fakultě, později, už jako učitel na základní škole v Hořičkách, si doplnil vzdělání studiem oboru archivnictví–historie na filosofické fakultě. Po sedmiletém učitelování školu opustil a odešel do Okresního muzea v Náchodě, s nímž spojil svůj další život. Stal se jeho ředitelem a z pozice své funkce se podílel na rozsáhlých změnách, jimiž muzeum prošlo. Mimo jiné se mu podařilo zahájit rozsáhlou ediční činnost. Např. byla vydána řada publikací s tematikou opevnění 1935–1938. Od roku 1985 vychází sborník Náchodsko od minulosti k dnešku, po čtyřiceti letech jediné souvislé vlastivědné periodikum v regionu.

Pestrá je i jeho osobní publikační činnost, v níž mimo desítky článků, recenzí, glos a jiných publicistických textů dominují zejména samostatné monografie. Prvotina Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936–1945) z roku 2000 přináší přehled účastníků všech druhů zahraničního odboje ve vztahu k regionu a zároveň sleduje regionální i celostátní historické, kulturní i společenské souvislosti. Kniha Běloveská tragédie – příčiny, průběh a následky (Náchod 2006), rekonstruuje události z května roku 1945 v Bělovsi u Náchoda krátce po podepsání německé kapitulace.

Nakladatelství Bor vydalo jeho knihy Egon Hostovský a rodný kraj (2008) a Aby se nezapomnělo… (2010). První z nich vyšla ke stému výročí narození hronovského židovského spisovatele Egona Hostovského, zatímco druhá byla vydána k příležitosti uplynutí šedesáti pěti let od konce druhé světové války.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938