Koupit knihy

Václav Cejthamr

česká


Nahrávám...

Životopis

Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. působí na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze jako docent v oboru podnikové hospodářství a management. Odborně se zaměřuje na management a organizační chování, organizační architekturu a organizování podniku, manažerské rozhodování. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, například Podnikové organizační struktury, teorie a praxe, Organizační architektura, Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, Manažerské rozhodování, Management-základy, prosperita, globalizace, Moderní organizační architektura, řady vysokoškolských skript, Projektování organi začních struktur, více než sta odborných statí. Poznatky k předkládané publikaci čerpal na studijním pobytu na Arizona State University ve Phoenixu v roce 2003. Působí v programech MBA a DBA.(zdroj životopisu: https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?authorid=2979)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905