Toňa Revajová

slovenská, 1948

Nahrávám...

Životopis

Toňa Revajová (1948, Katovice, Poľsko)

Žije a tvorí v Bratislave

Štúdium: Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Žiline

Práca: Pracovala ako učiteľka, odborná referentka, redaktorka (i šéfredaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a jazyková redaktorka) vo viacerých periodikách. Pred odchodom na dôchodok v slobodnom povolaní prekladala z nemčiny a češtiny seriály pre dabingové štúdio. V súčasnosti rediguje detské knihy a beletriu pre vydavateľstvo Slovart Bratislava a sporadicky i pre EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity Žilina.

Zdroj životopisu: www.murovacitaren.sk

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Charles Darwin

1809 - 1882