Tchao Jüan-ming

čínská, 365 - 427

Nahrávám...

Životopis

(čínsky: 陶淵明, pinyin: Táo Yuānmíng; 365, Sin-jang, prov. Ťiang-si – 427), známý i jako Tchao Čchien (čínsky 陶潛, pinyin: Tao Qian, WG: T'ao Ch'ien; česky „Tchao Skrytý“), byl jedním z největších čínských básníků. Žil v období vlády dynastie Ťin. Měl velký vliv na tvorbu slavných básníků dynastií Tchang a Sung.

Narodil se ve význačné, ale zchudlé rodině (jeho pradědečkem byl guvernér a generál Tchao Kchan). V mládí procházel vnitřním zápasem mezi osobními ambicemi, posilovanými jasnými názory na řešení státních problémů, a touhou odejít do ústraní. Sloužil v některých nižších úřednických funkcích, mimo jiné jako pobočník armádního velitele (kruté zážitky z válečného tažení se ho hluboce dotkly). Ve věku čtyřiceti let definitivně odešel do ústraní, znechucen intrikami a korupcí ve státní správě, dle vlastních slov kvůli své neochotě „hrbit se pro pět měřic rýže“ (「為五斗米折腰」), což byl tehdejší plat nízkého úředníka. Toto vyjádření přešlo do čínštiny jako idiom pro „ochotu spolknout vlastní pýchu pro zajištění skrovné existence“. Jeho slavná báseň Návrat popisuje jeho odchod na venkov, kde žil po zbytek života – dvaadvacet let. Do doby jeho života v ústraní spadají jeho nejlepší básně, tázající se po smyslu života (neboť sny o změnách poměrů v říši ho trápit nepřestávaly). Žil se sedláky a postupně přejímal jejich náhled na život; pouze občas ho navštěvovalo několik přátel, básníků a obdivovatelů.
Kromě poezie (dochovalo se okolo 130 básní) proslul i prozaickými díly Pán od Pěti jív, předmluvou k Návratu a především pak dílem Pramen broskvových květů (桃花源記, Tchao Chua Jüan Ťi), jež popisuje zemi skrytou zrakům vnějšího světa (桃花源). Toto jméno se stalo čínským synonymem pro utopii.

Mezi jeho největší obdivovatele patřil Tu Fu, který se jej dovolává například v básni Ach, jaká škoda o svém životě na venkově („Ty bys to chápal, Tchao Čchiene.“)

Prvním překladatelem byl Bohumil Mathesius. Jednotlivé básně přeložil například Ferdinand Stočes, samostatné výbory pak Marta Ryšavá a Josef Hiršal, a Jan Vladislav (rovněž s Martou Ryšavou).

Tchao Jüan-ming - knihy

Žánry autora

Poezie

statistiky autora