Koupit knihy

Tatiana Sedová

slovenská, 1953


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská filozofka a vysokoškolská pedagogička. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike filozofie a metodológie vedy. Analyzuje a rozvíja metodológiu najmä sociálneho a historického poznania so zreteľom na ontologický status sociálneho faktu, jeho odlišnosti od faktov empirických prírodných vied. Veľkú pozornosť venuje aj otázkam explanácie, jej štruktúry, podmienkam adekvátnosti a formám v sociálnych vedách a vzťahu medzi explanáciou a interpretáciou. Okrem metodologickej problematiky tematizuje vo svojich prácach aj otázky epistemológie (napr. problém objektívnosti poznania, kritériám poznania na rozdiel od presvedčenia) a sociálnej a politickej filozofii (napr. problém sociálneho poriadku, jeho utváranie a udržiavanie, teória konania, problematika demokracie, kolektívnej identity a i.). V súčasnej dobe pôsobí ako profesorka na Katedre Filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996