Stanislav Šverha

slovenská, 1960

Nahrávám...

Životopis

Stanislav Šverha ThDr., PaedDr., PhD., pplk.
sa narodil 21.12.1960 v Bardejove. Po ukončení ZVS nastúpil do kňazského seminára v Bratislave v roku 1982. Za kňaza bol vysvätený v Banskej Bystrici. Primičnú sv. omšu slúžil 14.06.1987 za prítomnosti cca 4000 veriacich z okolia. Jeho prvé pôsobisko bolo v Prešove. V roku 1990 pôsobil pri dóme sv. Alžbety a potom v Šarišských Dravciach. V roku 1997 nastúpil na ordinariát OS a OZ SR. Teraz pôsobí na vysokej škole v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj životopisu: http://www.kobyly.rimkat.sk

Populární autoři: