Stanislav Štýs

česká, 1930

Nahrávám...

Životopis

Je český lesní inženýr a odborník na životní prostředí (konkrétně na rekultivace po těžbě hnědého uhlí či na ochranu krajiny narušenou těžebnou činností). V roce 1954 dokončil studium lesnické fakulty ČVUT Praha. Potom byl zaměstnán na Správě lesů v Dubí, poté změnil obor na vodohospodářského projektanta na Krajské správě meliorací v Teplicích, působil i na postu vedoucího projekce rekultivací a následně až do důchodu ve funkci vedoucího odboru revírní ekologie na Generálním ředitelství Severočeských dolů v Mostě. Ing. Štýs je ve svém oboru stále činný, je jednatelem inženýrské organizace ECOCONSULT PONS. Spolupracuje s vědeckými pracovišti a vysokými školami (UJEP Ústí nad Labem, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola lesnická Zvolen, VŠ báňská Ostrava a Čínská hornická univerzita v Xuzhou). Je autorem 330 publikací. V roce 1996 obdržel Cenu ministra životního prostředí.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_%C5%A0t%C3%BDs

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938