Koupit knihy

Stanislav Czudek

česká, 1958


Nahrávám...

Životopis

Prim. MUDr. Stanislav Czudek, CSc., absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1983. Poté působil do roku 2004 na chirurgickém oddělení Nemocnice Podlesí v Třinci a v roce 2005 nastoupil na chirurgické oddělení Mendelova onkologického centra Nový Jičín, kde pracuje ve funkci přednosty dodnes.Od počátku devadesátých let 20. století je propagátorem nových chirurgických postupů –hlavně laparoskopických. Je autorem světově prioritních operací – laparoskopické plastiky kýly dutiny břišní TOM (1993) a endoskopické exenterace axily (1999). Koncem devadesátých let se mimo jiné věnoval změně systému zdravotní péče v České republice na krátkodobou hospitalizaci – systém chirurgie jednoho dne, který se osvědčil a je přínosem pro pacienta hlavně z pohledu osobního komfortu a snížení rizika nozokomiálních nákaz(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021