Koupit knihy

Slavomíra Očenášová-Štrbová

slovenská, 1963


Nahrávám...

Životopis

Literárna historička PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD. sa tematicky zameriava na náboženskú poéziu. Jej vedecká monografia Modlitba v slovenskej literatúre vyšla opakovane, v rokoch 2002 a 2003.
Spisovateľsky debutovala umeleckou monografiou Cesty osudu a naplnenie poslania slovenského evanjelického farára a jeho manželky (vyd. 1999, 2000), Zostavila antológie duchovnej evanjelickej poézie Opory vo vetre (1997) a Otvorené cesty (2008). Ve svojej tvorbe sa venovala výskumu osobností z radov evanjelikov - Malá veža, veľký zvon (2003), Svetlá Igora Rumanského (2009), Ivan Rumanský (2011), je editorkou spomienok na Ivana Plintoviča - Človek požehnaný ľudskosťou (1998). Podieľa sa na organizovaní vedeckých konferencií s tematikou modlitby, je autorkou operného libreta o živote Martina Luthera, organizovala festivaly duchovnej poézie, spolupracuje s rozhlasom, je členkou edičnej rady vydavateľstva duchovnej literatúry a pôsobí ako vedecká pracovníčka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976