Samuel Dashiell Hammett

Peter Collinson pseudonym

americká, 1894 - 1961

Nahrávám...

Životopis

Samuel Dashiell Hammett, americký spisovatel, se narodil 27. května 1894 v Marylandu a v okolí New Orleans prožil své dětství. Pocházel ze staré francouzské rodiny dobrodruhů a vojáků (z příjmení rodiny d'Chiel vzniklo jeho křestní jméno). Jak je dobrým zvykem řady spisovatelů (a nejen amerických), ukončuje (!) ve 13ti letech školní docházku a vystřídá celou řadu zaměstnání až nakonec zakotví u slavného Pinkertonova detektivního sboru v Chicagu, kde úspěšně pracuje jako detektiv osm let. Jeho kariéru ale ukončí 1. světová válka. Narukuje a slouží v hodnosti četaře u motorizované ambulance, onemocní tuberkulózou a tím jeho vojenská dráha končí. Něco ale také získává – seznamuje se v nemocnici se svou budoucí ženou. Protože se jako nemocný TBC domnívá, že mu už mnoho let života nezbývá, rozhodne se odejít od Pinkertonů a věnovat se své dávné touze – psaní.
Stává se recenzentem detektivních románů pro list New York Evening Post a začíná sám psát detektivní povídky do šestákových magazínů Black Mask a Smart Set. Bohatě tady využívá svých zkušeností detektiva, znalosti podsvětí a vzpomínek na multikulturní prostředí New Orleansu, vytváří svérázný osobitý styl – směr zvaný Hard-Boiled School (drsná škola), který dokázal ze dne na den přeměnit klasickou anglosaskou detektivku z její takřka viktoriánské podoby do drsného a brutálního světa dvacátého století (jak řekl jeho kolega Chandler v eseji Prosté umění vraždy: „Hammett vytáhl vraždu z benátské vázy a hodil ji do postranní uličky, …“) – a záhy se se svým anonymním obtloustlým detektivem prosazuje, získává oblibu čtenářů a v průběhu dvacátých let si připravuje půdu pro svůj první román Red Harvest (1929 – česky Rudá žeň, 1965), po němž v rychlém sledu vydává romány The Dain Curse (1929 – česky Proklatý rod, 1935, Prokletí rodu Dainů, 1992), The Maltese Falcon (1930 – česky Maltézský sokol, 1965), The Glass Key (1931 – Skleněný klíč, 1963) a The Thin Man (1932 (Hubený muž, 1965). Od roku 1934 do své smrti už nenapsal žádnou větší práci. Řada jeho povídek a novel byla později sebrána v různé sbírky. Za své literární vzory považoval Hammett Hemingwaye a Dos Passose.

Začíná ale 2. světová válka a Hammett se jako osmačtyřicetiletý i s podlomeným zdravím hlásí do armády, cítí potřebu se postavit proti fašismu. Je třeba podotknout, že v tomto období byl silně levicově orientován (jako ostatně celá řada intelektuálů v USA i ve světě) a nakonec se stal přesvědčeným marxistou. Za dobu své služby v armádě se stal mezi podstatně mladšími vojáky Aljašskoaleutské armády doslova legendou, říkali mu Táta nebo Děda a měl na ně větší vliv než nadřízení. Po skončení války byl Hammett poměrně bohatý, slavný (jeho romány byly zfilmovány, on sám se dostal do Hollywoodu) a nemocný rozedmou plic, kterou si z války přinesl, navíc u něj probíhá alkoholické období (musel být v roce 1948 dokonce hospitalizován). V době studené války se aktivně věnoval politice v různých levicových organizacích. V době tzv. mccarthismu byl pro tuto činnost zatčen a uvězněn. Byl pronásledován i po propuštění z vězení, byl zapsán na černou listinu, jeho knihy byly vyřazeny z veřejných knihoven, takže strávil poslední léta svého života v ústrcích, v ústraní a naprosté chudobě. 10. ledna 1961 umírá na rakovinu.

Zdroj životopisu: https://www.britannica.com/biography/Dashiell-Hammett

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019