Roman Kaliský

slovenská, 1922 - 2015

Nahrávám...

Životopis

(23. september 1922, Slovenská Ľupča - 8. november 2015, Bratislava) bol slovenský prozaik, dramatik a publicista.
Vzdelanie získaval v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a po maturite v roku 1943 začal študovať na Vysokej škole technickej v Bratislave odbor chémia, avšak štúdium nedokončil. Po vypuknutí Slovenského národného povstania štúdium prerušil a odišiel do hôr. Bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Po skončení druhej svetovej vojny sa stal redaktorom - najprv pracoval v denníku Práca, po roku 1948 sa stal šéfredaktorom denníka Ľud. Redaktorskú prácu prerušil na tri roky, keď v roku 1953 nastúpil ako dramaturg v Slovenskom filme. V rokoch 1956-1967 bol redaktorom Kultúrneho života. Odtiaľ prešiel do Slovenskej televízie. Udalosti roku 1968 a následná normalizácia mali za následok, že bol politicky diskriminovaný a v rokoch 1970-1989 nesmel publikovať. Táto skutočnosť ho nezlomila, vyučil sa za murára a na stavbách pracoval až do novembra 1989. Po Nežnej revolúcii sa stal riaditeľom Slovenskej televízie, odtiaľ prešiel za redaktora a zástupcu šéfredaktora do Slovenských národných novín, potom do Literárneho týždenníka. V roku 1993 bol zástupcom šéfredaktora denníka Republika, v rokoch 1993 - 1994 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v Bratislave, od roku 1994 bol na dôchodku.
Venoval sa najmä novinárskej a reportérskej činnosti. Viaceré jeho reportáže presiahli do literárneho žánru. Proces vývoja slovenskej spoločnosti po druhej svetovej vojne opísal v roku 1961 v zbierke reportáží Dlhá cesta. O dva roky neskôr vyšla jeho druhá kniha reportáží Obžalovaný, vstaňte!, v ktorej opisoval príbehy zo súdnych siení. Kniha vzbudila veľkú pozornosť. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na etické a demokratické hodnoty. Okrem publicistiky sa venoval tiež dramatickým žánrom, scenáristike a dramaturgii.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938