Koupit knihy

Robert Bartoš

česká


Nahrávám...

Životopis

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky.
13,5 roku praxe v rámci neurochirurgického oddělení/kliniky UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v neurotraumatologii, neuroonkologii, vaskulární neurochirurgii, spondyloneurochirugii, neurochirurgii periferních nervů a dětské neurochirurgii.
Dosažené vzdělání

1992-1998
2.LF UK, Praha

5/2001
atestace I. stupně v oboru chirurgie

7/2003 – 10/2009
postgraduální studium oboru Neurovědy 1.LF UK školitel: prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.
konzultant: doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

2004
EANS Board ( písemná zkouška)

5/2006
atestace II. stupně v oboru neurochirurgie

10/2009
obhajoba dizertační práce v oboru Neurovědy, titul Ph.D.(zdroj životopisu: http://nchusti.kzcr.eu/klinika/nas-tym/lekari/page/mudr-bartos-robert-phd)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976