Koupit knihy

Richard Tenora

česká, 1872 - 1948


Nahrávám...

Životopis

Richard Tenora (25. června 1872 Kunštát – 14. ledna 1948 Brno) byl moravský římskokatolický duchovní, dlouholetý duchovní správce v Náměšti nad Oslavou. Studoval bohosloví v Brně, na kněze byl vysvěcen v roce 1896. Také jeho dva rodní bratři byli katoličtí duchovní. Po vysvěcení působil jako kaplan v Benešově u Boskovic a ve Velké Bíteši. Od roku 1897 působil v Náměšti nad Oslavou, nejprve jako kooperátor, od února 1908 až do své smrti jako farář. Zasloužil se o opravy zdejšího kostela a fary.
Angažoval se také v zájmových organizacích. Během druhé světové války pomáhal domácímu odboji. Vystavoval mj. falešné křestní a oddací listy. Na faře se scházeli členové tehdejšího podzemního hnutí. V květnu 1945 se stal členem ilegálního revolučního národního výboru, konkrétně vedoucím kulturního referátu.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Tenora)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.