Koupit knihy

Rea Michalová

česká, 1980


Nahrávám...

Životopis

Studia:
1998-2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění
2003-2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, postgraduální studium
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze
Nezávislá historička a teoretička umění Specializuje se na české moderní a současné umění.
Je členkou Association internationale des critiques d’art (AICA), Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Spolku výtvarných umělců Mánes(zdroj životopisu: Radim Kiezler, kurátor)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: