Prokop Lupáč z Hlaváčova

česká, 1530 - 1587

Nahrávám...

Životopis

Prokop Lupáč z Hlaváčova, humanistické jméno Lupacius, byl básník, humanista a historik.

Prokop Lupáč z Hlaváčova pocházel z měšťanské rodiny. Jeho otec, Jan Lupáč, byl absolventem Pražské univerzity, matkou byla Anna z Rakovníka. Prokop Lupáč začal v roce 1555 studovat na artistické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
a 27. dubna 1558 získává titul bakaláře svobodných umění. Mistrem se stává 1.10.1561. Ještě v době Lupáčových studií vznikají jeho literární prvotiny. Ty se v roce 1556 dostaly až k mecenáši básníků, Janu Hodějovskému, který se s Prokopem Lupáčem setkal.

V letech 1561 - 63 působí Prokop Lupáč jako rektor školy v Nymburce. V roce 1564 je jmenován profesorem pražské akademie a v roce 1566 je zde
zvolen děkanem. V roce 1569 je Prokop Lupáč přijat na místo radního písaře v Domažlicích a tuto funkci zastává až do
roku 1572, kdy se stává členem městské rady v Domažlicích. V městské radě pak zasedal až do své smrti.

V roce 1574 se Prokop Lupáč oženil s vdovou po Martinovi Budychiovi Žateckém - domažlickém měšťanovi. Vzhledem k tomu, že Lupáč neměl vlastní děti, stal se po jeho smrti univerzálním dědicem jeho nevlastní syn Jakub Budychius Žatecký.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz