Petr Riesel

česká

Nahrávám...

Životopis

MUDr. Petr Riesel, CSc., se narodil v Plzni roku 1933 v nenábožensky založené židovské středostavovské rodině jako první ze dvou synů. Otec vlastnil obchod. Matka pocházela z Broumova. V rodině se mluvilo česky. Otec byl v roce 1939 zatčen jako politické rukojmí v rámci akce Gitter, zemřel v koncentračním táboře Dachau. Matka s oběma syny byla deportována v lednu 1942 do ghetta Terezín. Tři roky v Terezíně prožil Petr Riesel střídavě spolu s matkou a v dětském domově s bratrem. Jako dítě vězněné v terezínském ghettu utrpěl Dr. Riesel dva vážné nervové záchvaty, ještě několik let po osvobození trpěl posttraumatickým syndromem. Po osvobození vystudoval gymnázium v Plzni a později lékařskou fakultu v Plzni. Pracoval v Chomutově jako závodní lékař a věnoval se protialkoholní léčbě. V Chomutově se stal členem Klubu angažovaných nestraníků (KAN), v 70. letech na něj byl vyvíjen nátlak ze strany StB. Dnes žije střídavě ve Vlašimi a v Praze, má ordinaci v Kutné Hoře a v Mělníce, dále vede skupinu v léčebně v Dolních Beřkovicích. Věnuje se léčbě závislostí a psychoterapii, především se zabývá - na základě vlastní zkušenosti - psychotraumatem prožitým v dětství. Je žákem profesora Jaroslava Skály, stal se laureátem ceny Jaroslava Skály za práci v oboru adiktologie za rok 2009 za studii „Zamyšlení nad sebevraždou". Aktivně vystupuje proti neonacismu a dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí jeho růstu.

Zdroj životopisu: http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1558

Populární autoři: