Petr Pavlík

česká, 1933 - 2012

Nahrávám...

Životopis

Petr Pavlík byl prozaik, autor novel a románů z prostředí Šumavy.

Petr Pavlík se narodil v učitelské rodině. Po absolvování gymnázia v Prachaticích a základní vojenské službě pracoval jako dělník v lese, v geologickém průzkumu a ve stavebnictví.

V roce 1961 si Petr Pavlík udělal maturitu na střední pedagogické škole v Českých
Budějovicích a až do roku 1976 učil na různých typech škol. V letech 1964 - 69 studoval dálkově češtinu a pedagogiku na filozofické fakultě UK v Praze
. Později se přestěhoval na samotu u Stožce na Prachaticku, kde přijal práci
jako poříční dozorce u Povodí Vltavy.

První povídku otiskl Petr Pavlík v roce 1959 v Kulturním zpravodaji Českokrumlovska. V dalších letech publikoval v okresním a krajském tisku i v některých ústředních listech a časopisech.
Spolupracoval také s rozhlasem a televizí. Redigoval vesnická periodika - Život
pod Smrčinou a Život pod Třístoličníkem. Přispíval i do sborníku Prameny.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905