Petr Holman

česká, 1951 - 2019

Nahrávám...

Životopis

* 17. 4. 1951, Praha

Literární historik a editor, autor cestopisu

Po ZDŠ v Malé Skále u Turnova a Železném Brodě navštěvoval SVVŠ v Jablonci nad Nisou (1966–1969). Od dětství byl v kontaktu s překladatelem staroindických textů Rudolfem Janíčkem. Od roku 1969 studoval na PedF UK český jazyk a hudební výchovu, na Jazykové škole v Praze (sanskrt) a od roku 1973 na FF UK obor indologie (sanskrt a tamilština). Diplomovou práci Ohlas básnické tvorby Rabíndranátha Thákura v české hudbě obhájil v roce 1973, PaedDr. 1991 částí svého díla Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny. V 70. letech navázal přátelství s básníkem a prozaikem Stanislavem Vodičkou. Vystřídal řadu různých zaměstnání (prodavač, dělník, myč nádobí, listonoš, noční hlídač, topič, uklízeč, korektor, vychovatel, učitel češtiny a zpěvu atd.). 1991–1993 byl odborným asistentem na katedře české a slovenské literatury FF UK. Souběžně 1992–1994 jako hostující profesor Fulbright Commission vyučoval českému jazyku a literatuře na Stanford University a Northwestern University v USA, v letech 1996–1998 na University of Delhi v Indii. Ve spolupráci s Ivanem M. Havlem a Centrem pro teoretická studia UK v Praze se podílel na výuce studentů amerických a kanadských letních škol slovanských studií v Praze (např. Simon Fraser University Vancouver, Northwestern University Evanston-Chicago). V roce 1995 začal pracovat v ÚČL AV ČR. Nyní je zaměstnán v Indologickém semináři Ústavu jižní a centrální Asie FF UK.
Je čestným předsedou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, nositelem její zlaté pamětní medaile a též pamětní medaile Společnosti Anny Pammrové.
Od roku 1969 činný také jako amatérský i profesionální hudebník (houslista, violista) v řadě hudebních souborů (např. Pražská cimbálová muzika, Vysokoškolský umělecký soubor aj.). Jako člen těchto souborů koncertoval u nás, v mnoha evropských zemích a dlouhodoběji i v Mexiku (1990), nahrával pro Čs. rozhlas a televizi, jako sólista též pro All India Radio New Delhi.

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=3

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996
Charles Darwin

1809 - 1882