Petr Den

česká, 1898 - 1970

Nahrávám...

Životopis

* 3. 4. 1898, Kolín
† 9. 9. 1970, New York (USA)

Prozaik a esejista

Vlastním jménem Ladislav Radimský. Otec byl mlynářem. Gymnázium vystudoval 1916 v Kolíně, Právnickou fakultu UK v Praze (JUDr. 1921). Od 1920 byl úředníkem postupně na čs. vyslanectví v Bukurešti, Berlíně a Bernu. Za okupace nebyl zaměstnán, v květnu 1945 reaktivován. 1945–46 byl v Londýně čs. zástupcem u Přípravné komise pro Spojené národy, 1946–48 zástupcem stálého delegáta ČSR u OSN v New Yorku. 1948 vystoupil z čs. státních služeb a emigroval. Až do 1958 pracoval v New Yorku jako úředník sekretariátu OSN. 1958 spoluzaložil Československou společnost pro vědy a umění (SVU) v USA. 1961–63 redigoval exilovou kulturní revue Perspektivy (New York), 1964–70 řídil čtvrtletník SVU Proměny (New York). Nositel Řádu TGM IV. třídy (1992), čestného Říjnového uznání (Čs. kulturní rada v exilu 1958), čestný člen SVU (1970).

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=2