Petr Codicillus z Tulechova

Petr Knížka pseudonym

česká, 1533 - 1589

Nahrávám...

Životopis

čes.humanista,básník, pedagog, matematik a astronom, rektor Pražské univerzity.Vedle příležitostních básní je znám svými spisky o astr. úkazech a kaledáři s pranostikami.

Učený muž tento narodil se v Sedlčanech dne 24. února r. 1533 z chudých rodičů1). Už záhy odebral se do Prahy, kde navštěvuje universitu, zejména čtění o latinském a řeckém jazyku výborného mistra Matouše Collina a přednášky o hvězdářství důkladného mistra Jana Zahrádky, povýšen byl r. 1552 za děkana Matiáše Bydžovského z Aventinu na bakaláře. Rok na to odebral se na školu Žateckou, odkuď asi r. 1555 povolán byl za učitele na školu u kostela sv. Jindřicha v Praze. Nevšední schopnosti, zvláště však výborné jeho vlastnosti co učitel a pedagog zjednaly mu brzy velmi dobrého jmena a přístupu do domů vznešených příznivců umění a věd, zejména pana Jana z Hodějova. Ano známý mecenáš tento nemalou má zásluhu o to, že Petr Codicill odebrati se mohl na cvičenou do Wittenberka, kde trvaje téměř tři léta pilně navštěvoval čtení slavného učitele Melanchtona, Bugenhaga, Gregora Většího, Paula Ebera a Víta Winscheima. Navrátiv se do vlasti přijal nabídnuté mu chovatelství v domě pana Viléma Šťastného z Valdštejna, který přistěhovav se ze sídla svého v Richmburku do Nového Bydžova, vzal k sobě na vychování syny pana Zdeňka Brtnického z Valdštejna, který sídlem byl na Moravě, totiž Hynka, Václava, Jana Hoška a Henricha.2)
Asi po dvou letech přišel Petr Codicill opět do Prahy, kde r. 1561 za rektora Curia Matiáše Hájka povýšen byl na mistra in artibus. Už roku příštího přijat byl do sboru profesorů a vyučoval jazyku řeckému a mathematice, kteréž vědy po úmrtí znamenitého mistra Matouše Collina a po odstoupení doktora Tadeáše Hájka na vysokém učení byly osiřely. Od té doby byl mistr Codicill velmi činný profesor, neboť v letech 1562, 1566, 1570, 1572, 1574-1576,1580-1582 byl buď dispensatorem buď kolektorem, v letech 1563, 1568, 4569, 1572, 1575, 1576, 1579 a 1581 zkoušel buď na bakaláře buď na mistry, a r. 1564 a 1568 byl jmenován děkanem fakulty artistické. Vážnost a lásku, jakou chovala k němu veškerá universita, nejlépe poznati lze z toho, že jej zvolila 8kráte, totiž r. 1572 a pak od r. 1582-1589 za svého rektora3).
Této důvěry získal si mistr Codicill zvláště rozličnými opravami, které na universitě zavedl, a mezi kterýmiž nejdůležitější bylo ustanovení, aby každý profesor určité hodiny v tém-dni přednášel, čemuž až dosaváde nebylo; ano mnohý z profesorů bydlících v koleji Karlově vedl život tak nespořádaný, že sotva jednou za běh čtení své míval.4)

Zdroj životopisu: Encyklopedie Osobnosti česko a internet

Populární autoři: