Peter Štilicha

slovenská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 2. mája 1947 vo Vyšnom Orlíku v rodine gréckokatolíckeho duchovného. Základnú školu navštevoval v Stanči (teraz Zemplínska Nová Ves, 1953-1958) a v Trebišove (1958-1962), kde absolvoval aj strednú všeobecnovzdelávaciu školu (1962-1965). Po maturite bol jazdcom a chovateľom koní v Topoľčiankach (1965-1966). Potom študoval na Pedagogickej fakulte v Trnave (1966-1967) a na FFUK v Bratislave (1967-1973) slovenčinu a francúzštinu. Pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave (1971-1976), vo vydavateľstve Smena (1976-1978), v denníku Smena (1978-1982), tu viedol aj prílohu pre mladých autorov, roku 1983 sa stal šéfredaktorom časopisu Zornička. Žurnalistike sa venuje dodnes.