Peter Sever

Peter Sever pseudonym

slovenská, 1924 - 2004

Nahrávám...

Životopis

Peter Sever (vlastným menom Jozef Bobok) (*11.júl 1924, Rimavská Sobota – †22.júl 2004) bol slovenský spisovateľ, scenárista a autor.
Narodil sa v učiteľskej rodine a vzdelanie získaval v Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Zvolene, neskôr pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, a toto štúdium úspešne ukončil v roku 1949 doktorátom práv. Pracoval vo viacerých redakciách časopisov, napr. Národná obroda, Život, Náš film, Kultúrny život či Pravda, v roku 1968 potom pracoval v agentúre Tatrapress. Od roku 1969 bol redaktorom časopisu Film a divadlo a od roku 1981 sa venoval písaniu literatúry na plný úväzok.
Jeho knižný debut vyšiel v roku 1954. Začínal písaním poviedok, no neskôr sa venoval i písaniu noviel a románov tak pre dospelých, ako aj pre mládež. Námetom jeho prvých diel je vojenský život počas 2. svetovej vojny a v období Slovenského národného povstania. Najväčšiu časť jeho tvorby však predstavuje dramatická tvorba pre rozhlas a televíziu, ktorej sa venoval najradšej. V dielach pre deti a mládež sa venoval poukazovaniu na potrebu zdravej rodinnej klímy na vývoj mladých ľudí, venuje sa problematike dospievajúcich detí. V rozhlasovej a televíznej tvorbe sa jeho diela delia do troch námetových skupín: jedna pojednáva o dejinách robotníckeho hnutia, druhá o národnooslobodzovacom hnutí a posledná sa venuje súčasnosti. Venoval sa tiež publicistike, v tlači mu vyšlo množstvo článkov, reportáží, fejtónov, divadelných a filmových kritík, ale tiež recenzií televíznych inscenácií. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom z maďarskej a anglickej literatúry.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org