Pavel Weigel

česká, 1942 - 2015 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Tento známý český překladatel se narodil 26. května 1942 v Brně. V roce 1965 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a ihned nastoupil do zaměstnání. V letech 1965–70 pracoval jako technolog v SCHZ Lovosice. V roce 1970 řekl své ano Anně Mazurové a přestoupil na dva roky do výzkumného pracoviště VÚST Praha (1970–72), aby se nakonec stal na dlouhou dobu referentem Ministerstva životního prostředí (1972–91). V letech 1987 až 1990 pracoval též jako redaktor časopisu Ochrana ovzduší. V letech 1991–92 pracoval jako referent městského úřadu MHP. Nyní je člen Obce překladatelů a Obce spisovatelů a neúnavně překládá zejména polské autory.

Ing. Pavel Wigel se narodil v roce 1942 v Brně. Vystudoval VŠCHT v Praze, pracoval v průmyslu a v oboru ochrany životního prostředí. Je autorem několika publikací o chraně životního prostředí, byl šéfredaktorem časopisu Ochrana ovzduší, je také spoluautorem dvou vynálezů. Napsal např. monografii o Stanislawu Lemovi, sbírky Mezitexty a Lemování, těžiště jeho literární činnosti však spočívá v překladech, kterých knižně publikoval více než sto . Překládá hlavně dětskou literaturu, literaturu faktu a science fiction, především z polštiny a ruštiny (Stanislaw Lem, Janusz Zajdel, Dorota Terakowska, Kir Bulyčov, Sergej Lukjaněnko, Anatolij Karpov a mnoho dalších). Působil v několka porotách (např. Hledáme dokonalé projekty či Magnesia Litera). Je předsedou Dozorčí rady DILIA, členem Obce překladatelů, Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů.
(kosmas.cz)

Zdroj životopisu: http://www.legie.info/autor/3058-pavel-weigel/zakladni-info#

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905