Pavel Preisner

česká, 1970

Nahrávám...

Životopis

Malíř, básník, výtvarný pedagog a publicista se narodil 20. 11. 1970 ve Zlíně, kde po pobytech v Olomouci a Zábřehu na Moravě trvale žije a působí. Po maturitě na zlínském gymnáziu (1989) absolvoval v letech 1989-1996 pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Tam zprvu studoval výtvarnou výchovu v kombinaci s ruštinou, pak krátce s francouzštinou a studium ukončil na nově zřízeném (1993) samostatném oboru výtvarné výchovy (pedagogové V. Havlík, J. Krtička, P. Jochman, O. Michálek, D. Puchnarová). V r. 1993 se uskutečnila jeho první výstava spolu s M. Navrátilem (Olomouc a Český Těšín). 1995 proběhla první výstava skupiny Roman, jejímiž členy byli společně s Preisnerem jeho studijní kolegové M. Navrátil a A. Szotkoowski. R. 1996 vyšla v brněnském nakladatelství Host
první autorova sbírka poesie. V letech 1996-1998 vykonával civilní službu v Domě dětí a mládeže v Zábřenu na Mor., kde po jejím ukončením působil i jako pedagog. V r. 1997 byl zastoupen na 1. Zlínském salonu mladých a poté na všech zlínských salonech (od r. 2002 na Nových zlínských salonech). Počínaje r. 1998 se výstavou Preisnerových obrazů datuje také jeho užší spolupráce s Jaroslavem Erikem Fričem a nakladatelstvím Vetus Via. R. 1999 se stal výtvarným pedagogem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, kde dosud vede ateliér kresby. Ve stejném roce se stal také členem volného výtvarného seskupení Ohne titel a spolupráce se zlínskou krajskou galerií našla výraz i v jeho publicitě v časopise Prostor Zlín, v němž pravidelně otiskuje výtvarné kritiky a recenze výstav. V r. 2000 mu v nakl. Host vyšla sbírka básní Usuch a 2005 v nakl. M.A.P.A. publikace poetických textů Budem nudit. 2006 byl zařazen soubor jeho prací do sbírek KGVU ve Zlíně. V r. 2007 pak tato galerie uspořádala první velkou retrospektivní výstavu autorovy tvorby, k níž byl vydán katalog s kompletní dokumentací a úvodní studií hodnotící jeho dílo. Od roku 2008 působí P. Preisner jako výtvarný pedagog a vedoucí oboru kresby také na bakalářském studiu Fakulty umění ostravské univerzity.

Zdroj životopisu: http://www.magna.tym.cz/katalog/ppreisner.pdf

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Jules Verne

1828 - 1905