koupit knihy

Paul Heinrich Dietrich von Holbach

Paul-Henri Thiry d'Holbach pseudonym

německá, 1723 - 1789

Nahrávám...

Životopis

Paul Heinrich Dietrich von Holbach , francúzsky zvaný Paul Henri Thiry d’Holbach. Bol filozof, senzualista, determinista, ateista, hlavný predstaviteľ francúzskeho materializmu 18. storočia, patril medzi encyklopedistov. Pôvodom bol Nemec, narodil sa 8. decembra 1723 v meste Edesheime v Nemecku. jeho matka bola dcérou biskupského výbercu daní, otec bol vinár. Študoval v Holandsku na univerzite v Leidenu, kde študoval právo a prírodné vedy. Štúdium mu financoval jeho strýko, burzový špekulant Franz Adam Holbach. Po strýkovi zdedil Paul značný majetok spolu s titulom baróna a ďalšie imanie vyženil sobášom s prvou i druhou ženou. Väčšinu svojho života prežil vo Francúzsku. Žil v Paríži a jeho veľký majetok mu umožnil otvoriť v jeho parížskom byte preslávený salón, ktorý medzi rokmi 1750-1789 predstavoval ozajstné stredisko francúzskeho osvietenstva a stal sa pravidelným miestom schôdzok francúzskych encyklopedistov. Von Holbach bol známy svojim radikálnym ateizmom. Kritizoval írskeho filozofa
George Berkeleyho a kriticky sa staval aj k Voltairovi. Medzi jeho priateľov patrili mnohé intelektuálne osobnosti napríklad: Jean Jacques Rousseau, Edward Gibbon, Adam Smith, David Hume, Laurence Sterne, Benjamin Franklin, Joseph Priestley či Cesare Beccaria. Zomrel 21. januára 1789 v Paríži. Holbachovo meno zostalo do značnej miery v tieni jeho známejších súčasníkov, Voltaira, Rousseaua, Diderot, Helvetia. Jeho dielo bolo negatívne hodnotené kresťanskými apologétmi, katolícka cirkev zaradila Systém prírody a radu ďalších jeho diel na Index zakázaných kníh.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976