Koupit knihy

Ondřej Bezdíček

česká


Nahrávám...

Životopis

Je český psycholog. Studoval pregraduálně na FF UK v Praze a Universität Leipzig psychologii, poté neurovědy na 1. LF UK, kde zakončil studium PhD. Postdoktorský trénink absolvoval v Centru klinických neurověd a na Neurologické klinice 1. LF UK. V r. 2016 založil s T. Nikolaiem Diamantovu neuropsychologickou laboratoř. V r. 2018 dostal od International Neuropsychological Society cenu INS Early Career Award za vědecký přínos neuropsychologii. Základním tématem jeho výzkumu je kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci a neurovědní výzkum lidské paměti.(zdroj životopisu: https://www.pvsps.cz/nase-skol...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905