Koupit knihy

Nadežda Čačinovič

slovinská, 1947


Nahrávám...

Životopis

Je chorvátska filozofka, sociologička, feministka a prekladateľka. Narodila sa slovinským rodičom v Budapešti v roku 1947, kde jej otec Rudolf Čačinovič slúžil ako vojenský atašé. Meno dostala podľa Nadeždy Krupskej, Leninovej manželke. Študovala v Zürichu , Berne , Belehrade , Murskej Sobote a Ľubľane . Študoval filozofiu, komparatívnu literatúru, dejiny umenia a lingvistiku v Ľubľane, Bonne a Frankfurte. Vyštudovala filozofickú fakultu v Ľubľane (filozofia a komparatívna literatúra). Doktorát z filozofie obhájila na filozofickej fakulte v Záhrebe. Po získaní doktorátu začala pracovať na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity, kde je od roku 1998 riadnou profesorkou. Je e jednou zo zakladateliek a lektoriek Centra ženských štúdií v Záhrebe. Od roku 2009 Je prezidentkou chorvátskeho centra PEN. Filozofické práce prekladá z angličtiny a nemčiny . Je členkou Rady časopisu Novi Plamen.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: