Muhammad ibn Abdulláh ibn Abdulmuttalib

saúdskoarabská, 570 - 632

Nahrávám...

Životopis

Muhammad byl duchovní, politický a vojenský představitel.

Muhammad pocházel z mocného mekánského rodu Kurajšovců. Brzy mu zemřeli rodiče a výchovy se ujal děda a později strýc. V pětadvaceti letech vstoupil Muhammad do služeb bohaté vdovy Chadidži a podnikl několik obchodních cest do Sýrie.

Kolem roku 595 se Muhammad s Chadádžou oženil. Jeho žena ho podporovala v době nejistot a zkoušek. Byla to jedinečná bytost a Muhammad se během jejího života s jinou ženou neoženil.

O Muhammadově duchovním životě v období před prvním zjevením se toho ví málo.Tradice mluví o tom, že procházel obdobím „duchovní odloučenosti“ v jeskyních a na jiných osamělých místech. Muhammad znal i židovství a křesťanství, jeden bratranec jeho ženy byl křesťan. Tradice však pro zdůraznění autentičnosti zjevení popírá Muhammadovu znalost obou náboženství.

Někdy kolem roku 610 se Muhammadovi dostalo první zjevení. Muhammad se obával, zda se nezbláznil, zláště, když se po prvním zjevení dlouho nedostavovalo nové. Zjevení na jedné straně nabízela řešení krize, na straně druhé však nesnadnost až praktickou nemožnost naznačené cesty
.

Až do roku 612 sděloval Muhammad svá zjevení pouze v úzkém rodinném kruhu. Teprve v roce 612 mu jedno vidění nařídilo vystoupit veřejně. Zpočátku byla jeho veřejná činnost vnímána spoluobčany lhostejně, někdy i výsměšně. Časem počet jeho přívrženců rostl. K jeho stoupencům patřili nejen lidé z okraje společnosti - otroci, propuštěnci nebo neplnoprávní členové rodů, ale i mladí třicetiletí muži z významných mekkánských rodů. Ti tvořili většinu.

Důvodem, proč získával Muhammad stále více posluchačů byla zřejmě nespokojenost se starým náboženstvím, potřeba nalézt novou, lidu bližší ideologii. Tato potřeba vznikla v souvislosti s hospodářským rozmachem. Spolu se zbožím se do Mekky dostávaly i nové myšlenky a mladí muži z bohatých rodů měli nejlepší příležitost se s nimi seznámit

Přesnější a podrobnější biografie je zde : http://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed

Zdroj životopisu: spisovatele.cz