Miroslav Tížik

slovenská, 1973

Nahrávám...

Životopis

* 6. 1. 1973 Myjava

Miroslav Tížik, Mgr., PhD je odborným asistentom na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Vzdelanie:
1993-1998 - Magisterské štúdium sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1998 – 2006 - Doktorandské štúdium na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave
2006 (27.3.) – Obhajoba dizertačnej práce Renesancia náboženských pospolitostí v súčasnosti v odbore Teória a metodológia sociológie (vedný odbor 67-01-9)

Práca:
1998 (jún, júl) - Agentúra KMG
- sociologické a marketingové výskumy 1999 (do súčasnosti)
- Externý pedagóg na VŠVU v Bratislave – 1998 (od augusta do súčasnosti)
- Redaktor a externý spolupracovník denníka Hospodárske noviny (zahraničné oddelenie, neskôr kultúra, spoločnosť, príloha Civilizácia) 2001 (od 1. 9. do súčasnosti)
- Odborný asistent na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave 2004 (február – jún)
- Externý pedagóg na Fakulte medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zdroj životopisu: http://miro.eltime.sk

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Charles Bukowski

1920 - 1994