Miroslav Musil životopis

slovenská, 1950

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Je slovenský diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, turistický sprievodca, tlmočník, publicista, scenárista, spisovateľ literatúry faktu.

Študoval na gymnáziu Lycée Carnot vo francúzskom Dijone (1966 – 1969), navštevoval letný kurz anglického jazyka a kultúry pre pokročilých na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth (1968). Absolvoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1969 – 1974) a internú ašpirantúru v Psychologickom ústave Univerzity Komenského (1977 – 1981), s dizertačnou prácou na tému Identifikácia talentov. Absolvoval postgraduálne študijné a prednáškové pobyty v Paríži (École Pratique des Hautes Etudes a Institut National d\'Études du Travail et d\'Orientation Professionnelle), vo Viedni (Universität Wien), v Madride (Escuela Diplomatica), Ženeve (United Nations Training and Research Institute, UNITAR; World Intellectual Property Organization, WIPO), potom študijný pobyt opäť v Paríži (United Nations Education, Science and Culture Organization, UNESCO) a v severoamerickom Fort Collins. Študijné pobyty a prax absolvoval aj v Európskej komisii Academie Istropolitana v Bratislave, v Istituto Italiano di Cultura v Bratislave – Università di Siena v Siene (Taliansko), v Slovenskom historickom ústave v Ríme a v Taiwan Fellowship – Taipei (ostrov Taiwan, Čínska republika).

Pôsobil ako vedecký pracovník na Psychologickom ústave Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol 1. tajomníkom, zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN – Stálej misie ČSFR pri OSN v Ženeve (1990 – 1992). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol poverený vedením Stálej misie SR pri OSN v Ženeve (1993). Bol radcom Veľvyslanectva SR vo Washingtone pre kultúru, školstvo, vedu a krajanov (1996 – 2000). Pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu pri Veľvyslanectve SR v Ríme (2004 – 2008). Ovláda angličtinu, francúzštinu, taliančinu, nemčinu, ruštinu a pasívne aj po španielčinu. V súčasnosti tlmočí a prekladá z a do angličtiny, francúzštiny a taliančiny. Vo svojich publikáciách sa špecializuje na históriu diplomacie na Slovensku a na naše významné historické osobnosti v kontexte medzinárodných vzťahov. (zdroj životopisu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/musi)

Ocenění