Miroslav Danaj

slovenská, 1946

Nahrávám...

Životopis

Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte v Martine (1969) pracuje na Chirurgickej klinike v Trnave, v súčasnosti ako jej prednosta. Zároveň je profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje chirurgiu v ošetrovateľstve a verejnom zdravotníctve. Doteraz vydal knihu aforizmov Niečím ťa možno liečim (2008), ktorej stručnosť, vtip a spontánnosť vyvierajú z bohatej životnej skúsenosti, a zbierku poézie Roztratená nahota (2009). V nej sa v troch básnických cykloch predstavil ako kultivovaný tvorca subjektívno-reflexívnej lyriky s tematikou kraja, ktorý sa ho dotkol najmä cez príbehy ľudí. Ďalším zdrojom inšpirácie a originálnej výpovede je autorovo civilné povolanie špičkového chirurga, osobnostný pohyb na hranici života a smrti, ktorý ho núti zamýšľať sa nad zmyslom bytia, vzťahmi i tými najintímnejšími.

Zdroj životopisu: Literárne centrum