Miloslav Janků

česká, 1916 - 1994

Nahrávám...

Životopis

Malíř, grafik, sklářský výtvarník a pedagog. U prof. Juny v železnobrodské sklářské škole studoval malbu, v období 1934 – 39 pokračoval ve studiu na UPŠ Praha v ateliéru prof. Kysely. Vedle významného díla malířského a grafického vynikl jako výtvarník v oblasti skla rytého, malovaného, tvarovaného hutně i nad kahanem. Od r. 1939 do r. 1951 byl profesorem železnobrodské sklářské školy.zemřel po delší nemoci r. 1994 v Semilech.

Zdroj životopisu: museumsemily.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996