Miloš Balabán

česká, 1962 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narozen 1962, absolvent Vojenské akademie, v letech 1983-2001 sloužil v armádě (plk. v zál.). Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi. V letech 1997 -1999 se podílel na realizaci komunikační strategie MO ke vstupu ČR do NATO. V letech 1997- 99 nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Autor a člen řídících výborů dvou mezinárodních projektů EU/PHARE realizovaných na tuto problematiku v letech 1995 – 2000. 1992 - 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO). 1991- 93 čtyřsemestrální kurs sociologie na FF UK Praha. V roce 2000 zakončil postgraduální doktorandské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze se specializací na problematiku ruské armády a ruské bezpečnostní politiky (disertační práce "Vojenské, politické a ekonomické aspekty postavení ruské armády v ruské společnosti v 90. letech"). 2002 - 2004 zahraniční oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy. Od roku 2001 spolupráce s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha - specializace bezpečnostní politika ČR, mezinárodní vztahy a prognózy vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Od roku 2005 vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES. Vedoucí subtýmu „Bezpečnost“ v rámci dlouhodobého výzkumného záměru FSV UK „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“. Garant projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“ (2006) realizovaného v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika na FSV UK, v letech 2006 - 2008 člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy a od r. 2008 odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum a vývoj a člen Vědecké rady Hasičského záchranného sboru ČR. Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (od r. 2008). Člen redakčních rad odborných recenzovaných časopisů Vojenské rozhledy a The Science for Population Protection. Editor monografie „Kapitoly o bezpečnosti“ (2007). Autor několika desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky. Publikuje v denících Právo. MF Dnes a Hospodářské noviny.

Zdroj životopisu: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-38.html

Populární autoři:

Simona Ingrová

1967 - 2011
Zdena Frýbová

1934 - 2010