Milan Novák

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Doc. RNDr. Milan Novák vystudoval mineralogii na Masarykově univerzitě v Brně, kde se i habilitoval. Zabývá se hlavně mineralogií pegmatitů a vede mineralogicko-petrografické oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Je národním reprezentantem ČR v International Mineralogical Association (IMA) a autorem četných odborných publikací.

Zdroj životopisu: Encyklopedie minerálů

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Agatha Christie

1890 - 1976