Milan Daniel

česká, 1931

Nahrávám...

Životopis

Narodil se 14.6.1931 v Horažďovicích. Vystudoval na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity obor zoologie-parazitologie. Pracoval jako vedoucí vědecký pracovník Parazitologického ústavu ČSAV v oboru výzkumu cizopasných členovců, jejich ekologie, zoogeografie a významu v přenosu nákaz. Zúčastnil se řady expedic, které studovaly přírodní ohniskovost nákaz a problémy lékařské geografie v zemích jihovýchodní Evropy (Albánie, Bulharsko, Jugoslávie). Studijně navštívil Skalnaté hory (USA - 1963), byl členem I. a II. čs. expedice do Hindúkuše (1965 - 1967) a III. čs.expedice do Himálaje (oblast Makalu - 1975). Pracoval v Afganistánu (1974), Ugandě (1978) a na Kubě (1980).
Je autorem a spoluautorem více než 160 vědeckých prací (z toho 5 knižních) zveřejněných v čs. i zahraničním tisku a velkého počtu odborných pojednání a popularizačních článků. Spolupracoval také na přípravě řady relací Čs.Rozhlasu (redakce Meteoru) i Čs.televize.

Zdroj životopisu: obálka knihy Tajné stezky smrtonošů.

Populární autoři: