Mikuláš Kasarda

slovenská, 1925

Nahrávám...

Životopis

26. júl 1925, Sačurov) je slovenský básnik, synovec spisovateľa Štefana Kasardu.
Vzdelanie získaval v Michalovciach, v rokoch 1946 - 1950 v Bratislave, kde študoval na filozofickej fakulte Slovenskej univerzity odbor slovenčina - filozofia a v Prešove, kde v rokoch 1960 - 1964 študoval na filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika nemčinu. V rokoch 1946 - 1947 pracoval ako učiteľ v Trebišove, v rokoch 1950 - 1952 si odslúžil základnú vojenskú službu v Plzni, v rokoch 1952 - 1954 pracoval ako redaktor v Československom rozhlase v Košiciach, v rokoch 1954 - 1969 bol profesorom na gymnáziu v Sečovciach, v rokoch 1969 - 1988 na gymnáziu v Michalovciach a od roku 1988 je v dôchodku a žije v Sečovciach.

Vo svojich dielach sa často vracal k rodnému zemplínskemu kraju, práci roľníkov, k svojej pedagogickej praxi, ale taktiež sa venoval spoločenským problémom. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval i písaniu poézie pre deti, v ktorej sa venoval školskému životu detí. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal z nemeckej literatúry (Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller), maďarskej (Endre Ady) a českej poézie (Jan Neruda).

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015