Michal Záleta

slovenská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Dátum a miesto narodenia
25. 01. 1947 Olejníkov

Oblasti záujmu
próza, esej, odborná literatúra, publicistika

Viac o osobnosti
R. 1962 – 65 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sabinove, 1965 – 70 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1965 pracoval vo Východoslov. novinách, 1966 v Čs. televízii v Košiciach, 1970 – 77 redaktor Nového slova, 1977 – 81 šéfredaktor denníka Smena, 1981 – 89 vedecký pracovník v Ústave marxizmu-leninizmu Ústredného výboru KSS, 1989 – 90 šéfredaktor nakladateľstva Práca, 1990 – 97 redaktor Nedeľnej Pravdy, 1999 vydavateľstva Iris, od r. 2000 redaktor denníka Práca v Bratislave. Ako študent publikoval básne v rozličných novinách a časopisoch, potom sa orientoval na prózu. Napísal knihu poviedok Vstúpte, prosím (1973), románovú novelu Sneh na koreňoch (1975), romány Nepokojná dolina (1985), Mŕtvi neklamú (1995), Bratia v dažďoch a Bratia vo víchrici (oba 1998). Publikuje črty, reportáže, eseje a besednice, v odborných časopisoch a zborníkoch kulturologické state, samostatne vydal teoretickú filozofickú štúdiu Kultúra a jej súvislosti s politikou (1986).

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři: