Koupit knihy

Michal Nadubinský

Juraj Kováč · Matej Roveň · Michal Žúžoľ pseudonymy

slovenská, 1935 - 2004


Nahrávám...

Životopis

R. 1950 – 53 študoval na gymnáziu v Trebišove, 1953 – 58 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 61 ako redaktor denníka Ľud, 1961 – 62 týždenníka Kultúrny život v Bratislave, 1963 – 64 Kulturní tvorba v Prahe, 1964 – 69 Kultúrny život, 1969 – 73 odborný pracovník v Ústave slov. literatúry SAV, 1974 – 79 redaktor Slovkoncertu, 1979 – 90 vydavateľstva Obzor, 1990 – 94 denníka Národná obroda, od 1994 žil na dôchodku v Bratislave. Od študentských čias sa venoval literárnej kritike a svoje príspevky publikoval vo viacerých domácich periodikách (Ľud, Kultúrny život, Slov. pohľady, Romboid a i.). Výber literárnokritických príspevkov, esejistických a publicistických článkov vyšiel pod názvom Kritický zápisník (1999). Knižne vydal detské prózy Zázračný kvet mandragora (1980). Zostavil antológiu slov. poézie 20. stor. Krásne volanie (1963) a spolu s J. Bobom dve ročenky Kritiky (1965, 1967), ako aj viacero rozprávkových kníh. Po r. 1969 sa začal intenzívnejšie venovať prekladateľskej činnosti, prekladal najmä zo srbčiny, chorvátčiny (M. Crjanski, A. Hromadžić, M. Juričová-Zagorka a i.) a češtiny (A. Lustig, L. Grosman, J. Werich a i.). Časopisecky publikoval básne z cyklu Lanské snehy (Slov. pohľady, Národná obroda, Slov. národné noviny – Orol tatranský).(zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/17171)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938