Koupit knihy

Maxmilian Winder

česká, 1845 - 1920


Nahrávám...

Životopis

Židovský učitel a spisovatel. V mládí nejprve působil na židovské trojtřídní (od roku 1881 dvojtřídní) škole v Šafově u Vranova, okres Znojmo. Asi od roku 1895 vyučoval na trojtřídní německé židovské obecné škole v Holešově, Zpočátku zde byl učitelem a v letech 1901-1919 nadučitelem (ředitelem) malého pedagogického sboru o třech členech. Když byla škola usnesením obecního zastupitelstva města Holešova dne 24. ledna 1919 zrušena, odstěhoval se zpět do Čech, do rodného Kolína. Max Winder byl dvakrát ženatý. První manželka zemřela v mládí, pravděpodobně v Šafově. Měli dva syny, z nichž jeden se jmenoval Otto. Syn Ludwig se narodil z manželství druhého. M. Winder byl velmi vzdělaný muž, hovořící plynně česky, český vlastenec, jemuž kulturní snahy českého národa nebyl cizí. První Winderova kniha "Feuilleton" je česky napsaná veselohra o čtyřech jednáních. Autor, uvedený na titulním listě jako Maximilian (a na obálce jako Maxmilian) Winder ji vydal roku 1878 v Praze vlastním nákladem, a ponechal si veškerá autorská práva. Knihu vytiskli pražští knihtiskaři Rohlíček a Sievers, v komisi ji měl knihkupec Jan Otto (pozdější nakladatel), jeden brožovaný exemplář o 54 stranách stál 50 krejcarů. V roce 1898 vyšla sbírka veršů "Básně". Vytiskl ji a vydal nakladatel L. Ballenberger v Praze na Smíchově. Knížka osmerkového formátu o 83 stranách textu stála 38 krejcarů. Obě velmi vzácné knihy jsou uloženy v knihovně Národního muzea.(zdroj životopisu: https://www.holesov.cz/osobnos...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: