Matej Markovič

slovenská, 1707 - 1762

Nahrávám...

Životopis

* 27. február 1707, Dobrá Niva, Slovensko - † 14. apríl 1762, Szarvas, Maďarsko; bol slovenský evanjelický kňaz, filozof, básnik, jeden z priekopníkov nášho osvietenstva.
Študoval v Banskej Štiavnici, vo Dvorníkoch, v Banskej Bystrici (1722 - 1725) a teológiu v Jene (1731 - 1733). Od roku 1734 pôsobil v Szarvasi ako evanjelický kňaz, od roku 1754 ako senior.
Je autorom náboženských aj náučných spisov písaných vo veršoch i v próze. Veršovanými učebnicami zemepisu a dejepisu Uhorska a knižkou modlitieb sa usiloval šíriť slovenskú národnosť a vychovávať k narodnému povedomiu. Jeho umelecky nenáročné literárne práce tvoria predstupeň slovenského osvietenského klasicizmu. Časť jeho diela ostala v rukopise, ako napr. veršovaná latinská kronika Szarvasa.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři: