Maša Haľamová

slovenská, 1908 - 1995

Nahrávám...

Životopis

Vlastné meno
Mária Pullmanová

Dátum a miesto narodenia
28. 08. 1908 Blatnica

Dátum a miesto úmrtia
17. 07. 1995 Bratislava

Oblasti záujmu
poézia, literatúra pre deti a mládež, preklad

Životopis
Narodila sa 28. augusta 1908 v Blatnici v rodine obchodníka – šafraníka, ktorý často odchádzal na dlhodobé obchodné cesty do cudziny. Prvé dva roky ľudovej školy vychodila v Martine, ďalšie dva v Starej Pazove v Srbsku, kam si ju po matkinej predčasnej smrti zobrala na výchovu učiteľka Oľga Textorisová, tiež rodáčka z Blatnice a matkina priateľka. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa však vrátila domov a do gymnázia už chodila na Slovensku. Najskôr štyri roky v Martine a potom dva roky v Bratislave. Tu prestúpila na obchodnú školu, na ktorej roku 1925 zmaturovala. Po maturite odišla pracovať ako úradníčka do Nového Smokovca vo Vysokých Tatrách. Slovenské veľhory sa jej potom stali osudom na celých tridsať rokov. Vydala sa tu za lekára Jána Pullmana a s výnimkou ročného pobytu v Paríži, kde študovala francúzštinu (1929 – 1930), vo Vysokých Tatrách žila až do mužovej predčasnej smrti v roku 1956. Potom odišla do Martina, kde dva roky pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Osveta a odtiaľ do Bratislavy, kde pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá až do odchodu do dôchodku roku 1973. Zomrela v Bratislave 17. júla 1995, pochovali ju na Národnom cintoríne v Martine, kultúrnom centre jej rodného kraja.

Literárna tvorba - poézia
Dar (1928), Červený mak (1932), Smrť tvoju žijem (1966)

Výbery z poézie:
Básne (1955), Dar (1964), Červený mak, Komu dám svoju nehu (obe 1968), Čriepky (1993), Nepokoj (1998), Milému (2003)

Súborné dielo:
Básne (1957), Básne (1972), Básne (1978)

Literárna tvorba - esej
Vyznania, (1988), Vzánejšia než zlato (1988), Tatranské listy (2001)

Literárna tvorba - pre deti a mládež
Svrček a mravci (1957), Mechúrik Košťúrik s kamarátmi (1962), Petrišorka (1965), Hodinky (1966), O sýkorke z kokosového domčeka (1976)

Zdroj životopisu: www.litcentrum.sk